Beostan upravnik

Profesionalno upravljanje zgradom Beograd

Pored svakodnevnih privatnih i poslovnih obaveza koje imate, samo vam još fali da vodite računa i o zgradi u kojoj živite, zar ne?

Verovatno vam je već muka od rasprava sa komšijama o tome ko će biti novi upravnik zgrade. Ili ste možda umorni od razmišljanja o održavanju stambene jedinice, o organizaciji skupštine stanara, prikupljanju novca za radove u zgradi, i van nje, i slično.

Ako nemate vremena, želje ili stručnosti da upravljate svojom zgradom, tehničkim stvarima, popravkama, održavanjem unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora zgrade, voleli biste da nađete dobrog i proverenog upravnika koji će to efikasno činiti za vas.

Upravo zato smo mi tu. Kada postanete naš klijent, vi ne dobijate samo iskusnog, pouzdanog  i profesionalnog upravnika zgrade sa punim radnim vremenom, sarađujete sa celim timom higijeničara, majstora i drugih stručnih lica koji će se postarati da potrebe svih stanara budu namirene, a vaša zgrada bude čista, uredna, funkcionalna i dobro održavana.

Ima dosta izazova koji dolaze sa efikasnim upravljanjem zgradom. Naši profesionalni upravnici će blisko sarađivati sa svim stanarima zgrade kako bi razumeli sve njihove probleme i potrebe. Ovo je prvi korak koji nam omogućuje da napravimo sveobuhvatni, isplativi i personalizovani plan upravljanja i održavanja, tako da svi stanari budu zadovoljni.

Šta radi profesionalni upravnik zgrade?

Iako je obaveza svake zgrade da ima (profesionalnog) upravnika, to ne znači da on sam odlučuje o svemu. Naprotiv, tek u dogovoru sa svim stanarima stambene jedinice, a u skladu sa zakonom, profesionalni upravnik zgrade može da:

 • Rukovodi radom stambene zajednice

 • Organizuje skupštinu stambene zajednice u zgradi

 • Izvršava odluke skupštine stanara

 • Zastupa i predstavlja stambenu zajednicu

 • Obavlja sve pravne i administrativne dužnosti (dokumentacija, prijava kod JKP, prijava za upis i registraciju stambene zajednice, evidencije, otvaranje računa...)

 • Predlaže skupštini stanara program održavanja zajedničkih delova zgrade koji odgovara njihovom budžetu i potrebama

 • Prikuplja novac za održavanje i neophodne radove u zgradi

 • Upravlja novcem stanara, sa zajedničkog tekućeg računa, u skladu sa zakonskim propisima

 • Održava sve troškove u okviru izdvojenog budžeta

Zato radimo zajedno sa vama i komuniciramo sa svim stanarima kako bismo osigurali da su sve potrebe namirene, naše dužnosti ispunjene i svi planovi i dogovori realizovani.

Koje su obaveze profesionalnog upravnika zgrade?

Nakon što ga vi, kao stambena zajednica, za to ovlastite, profesionalni upravnik zgrade je u obavezi da:

 • sasluša sve primedbe, predloge, želje i probleme stanara i trudi se da ih, u najkraćem mogućem roku, reši/realizuje

 • organizuje radove hitnih intervencija (puknuta cev, zaglavljen lift...)

 • bude dostupan 24h dnevno, svih 7 dana u nedelji, kao i za vreme praznika

 • pobrine se da se plan održavanja zgrade uspešno sprovede

 • postara se da je svaki deo zgrade u skladu sa bezbednosnim standardima i gradskim propisima

 • osigura da prava nijednog stanara zgrade nisu povređena

 • redovno dostavlja izveštaj o svom radu

 • podnosi finansijski izveštaj dva puta godišnje (ukupne prihode i rashode stambene zajednice)

Profesionalni upravnik zgrade

Zašto da angažujete profesionalnog upravnika zgrade?

Da li biste radije da se vi sami bavite svim ovim poslovima, jurcate na sve strane i tražite posebno upravnika, higijeničara, majstora i dr, ili biste želeli da to prepustite profesionalcima?

 • Mnogo je lakše kada znate da se neko svakodnevno brine o zgradi, kao i da redovno preduzima preventivne mere.

 • Živećete u organizovanijoj zajednici i bićete sigurni da je vaša zgrada čista, uredna i bezbedna.

 • Angažovanje profesionalnog upravnika zgrade može pomoći u smanjenju rizika od potencijalnih opasnosti, poput požara usled loših električnih instalacija ili povreda usled pada ledenica, građevinskog materijala i slično.

 • Na taj način čuvate svoju zgradu i sve njene površine, te joj produžavate vek i povećavate vrednost.

Koja su još zaduženja profesionalnog upravnika zgrade?

Da, ima još nekoliko stvari koje profesionalni upravnik zgrade radi umesto i za vas. 

U dogovoru sa većinom ili svim stanarima zgrade, profesionalni upravnik angažuje potrebno osoblje za čišćenje i održavanje stambene jedinice, liftova, zajedničkog okolnog zemljišta, kao i popravku svih šteta i kvarova. 

Njegov zadatak je da organizuje, nadgleda i proverava izvođenje bilo kojih radova u zgradi.

Održavanje higijene zajedničkih prostorija

Kao što znate, bitno je održavati zgradu čistom i ugodnom. Ovo, između ostalog, podrazumeva čišćenje i pranje ulaza, zajedničkog hodnika, stepeništa, staklenih površina, prozora i dr.

Radovi u zgradi - Popravljanje kvarova

Ukoliko je potrebno da se zameni sijalica, prekidač, brava, ili da se poprave lift, interfon ili ulazna vrata, upravnik zgrade će platiti majstore koji će to regulisati.

Redovno servisiranje svih instalacija u zgradi

Zadatak profesionalnog upravnika zgrade je i da se pobrine da su sve elektroinstalacije, instalacije centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije u zgradi u potpunosti ispravne. Takođe, ovde spadaju i uređaji za grejanje i klimatizaciju, kao i ventilaciju zgrade.

Tekući problemi i želje stanara

Ako se recimo kontejner pored zgrade ne prazni, ili dođe do krađe u nekoj od zajedničkih prostorija, poput podruma, profesionalni upravnik će obavestiti nadležne organe kako bi se to blagovremeno rešilo.

Takođe, profesionalni upravnik vodi računa i o:

 • Dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji zajedničkih delova zgrade

Veoma je važno da zgrada bude očišćena i dezinfikovana tako da nemate problema sa zarazama, insektima i štetočinama.

 • Čišćenju oluka, olučnih cevi i krovova zgrade

Mahovina, buđ i prljavština, koje se u tim delovima skupljaju, veoma su štetne za njihovo pravilno funkcionisanje. Zato je bitno redovno se starati o njima i čistiti ih. 

 • Redovnom servisiranju liftova

Kako ne bi došlo do nepredviđenih i opasnih situacija, profesionalni upravnik angažuje specijalnu službu za održavanje liftova tako da se postara da svi stanari mogu bezbedno, brzo i efikasno da se kreću po zgradi.

 • Radovima u zgradi i van zgrade

Ukoliko je potrebno da se sredi fasada, dvorište zgrade, prilaz zgradi, podrum ili parking, profesionalni upravnik se dogovara sa stanarima zgrade o sumi koju mogu da ulože u te svrhe. U skladu sa tim, nalazi osoblje koje će obaviti potrebne radove. 

 • Angažovanju zimske službe

Za vreme zimskih meseci, profesionalni upravnik zgrade može angažovati našu zimsku službu koja će očistiti sneg i led ispred ili oko zgrade kako bi stanari mogli bezbedno da se kreću.

 • Krečenju i farbanju zajedničkih prostorija u zgradi 

S vremena na vreme je potrebno okrečiti i osvežiti malo zidove unutar zgrade, zar ne? U tim situacijama, takođe u skladu sa izdvojenim budžetom, profesionalni upravnik angažuje molere koji će okrečiti ulaz, hodnike, ofarbati gelendere, grejna tela, cevi i dr.

Onda, da li biste radije da se vi sami bavite svim ovim poslovima, jurcate na sve strane i tražite posebno upravnika, higijeničara, majstora i dr, ili biste želeli da to prepustite profesionalcima?

Većina naših klijenata vidi nas i naše usluge kao rešenje na jednom mestu. Zato smo napravili  prilagođene pakete koji mogu, ali ne moraju, da sadrže sve usluge. Shvatamo da ne žele ili ne mogu svi da izdvoje veliki budžet koji će utrošiti na upravljanje, čišćenje i održavanje zgrade. Zato, u skladu sa onim što najviše odgovara vašim potrebama, zahtevima, kao i finansijskim mogućnostima, možete izabrati neke od paketa naših usluga.

Ukoliko želite da sarađujemo, možete nas kontaktirati ovde, i saznati sve dodatne informacije koje vas interesuju.

060 18 18 100